Dankort + VISA/Dankort VISA Electron MasterCard ViaBill MobilePay

Viabill

Fordele ved at købe varer på delbetaling op til 2.000,-

 • Betal kun et fast lavt beløb hver måned, f.eks. kun 29,-
  Få varerne leveret med det samme, inden betaling!
 • Ingen renter
 • Ingen gebyr

Sådan gør du

Sådan betaler du med ViaBill hos os

 • Find den/de varer du ønsker og tilføj dem til din kurv.
 • Gå til indkøbskurv og se hvad du har købt for.
  Gå til ordreinformation / fragt / betaling.
 • Vælg herefter "ViaBill" og følg instruktionerne :)

Betingelser for at benytte Viabill

For at benytte ViaBills afdragsordning, er der nogle betingelser der skal være opfyldt.

 • Du skal være minimum 18 år
 • Du skal have dansk CPR nr. og dansk folkeregisteradresse
 • Du giver ViaBill lov til at kreditvurdere dig, inden de godkender din bestilling

ViaBills ordning fungerer således:

Du kan låne op til 2000,- helt og aldeles rente- og gebyr frit. Det eneste du skal gøre, er at betale dit afdrag fast hver måned (i op til 24 måneder), i overensstemmelse med ViaBills betingelser.

Du kan læse mere omkring ViaBills ordning her: ViaBill delbetaling

Hvis du ønsker at læse deres handelsbetingelser, kan de ses her: ViaBill betingelser

Har du spørgsmål til afdragsordningen, bedes du rette henvendelse direkte til ViaBill. Dette kan gøres på tlf. 88 826 826.

Prisinformation

Standardomkostningsinformation:

 

Kreditramme kr. 10.000

Udnyttelsesgrad 100%  50% 25%
Kreditramme 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.
Samlet kreditbeløb 10.000 kr. 5.000 kr. 2.500 kr.
Samlede gebyrer ved løbetid på 1 år 300 kr. 300 kr. 300 kr.
Årlig variabel debitorrente p.a. 23,14% 23,14% 23,14%
ÅOP 26,8% 30,6% 38,5%
Samlede kreditomkostninger 2.400kr. 1.350 kr. 825 kr.
Samlet tilbagebetaling 12.400 kr. 6.350 kr. 3.325 kr.
Minimumsydelse 99 kr.
Afdragsform Kredit med variabelt lånebeløb
Type e) Kontokort
Sikkerhed Ingen
Der forudsættes betaling via BS. Der er fortrydelsesret.

 

Kreditramme kr. 20.000

Udnyttelsesgrad 100%  50% 25%
Kreditramme 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr.
Samlet kreditbeløb 20.000 kr. 10.000 kr. 5.000 kr.
Samlede gebyrer ved løbetid på 1 år 300 kr. 300 kr. 300 kr.
Årlig variabel debitorrente p.a. 23,14% 23,14% 23,14%
ÅOP 25,0% 26,9% 30,6%
Samlede kreditomkostninger 4.500 kr. 2.400 kr. 1.350 kr.
Samlet tilbagebetaling 24.500 kr. 12.400 kr. 6.350 kr.
Minimumsydelse 99 kr.
Afdragsform Kredit med variabelt lånebeløb
Type e) Kontokort
Sikkerhed Ingen
Der forudsættes betaling via BS. Der er fortrydelsesret.

 

Omkostninger, gebyrer, renter m.v. pr. 1. marts 2017.

 • Oprettelsesgebyr 0 kr.
 • Renten 1,75% pr. mdr. svarende til en variabel årlig debitorrente på 23,14%
 • Månedsgebyr på 25 kr. (kun når der er betaling på kontoen)
 • Månedlig ydelse er 3% af kontoens saldo, dog min. kr. 99,-
 • Tilbagebetaling sker via BS. Såfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsende indbetalingskort, opkræves et gebyr på 25 kr. pr. stk.
 • Gebyr for aftaleændring 100 kr.
 • Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
 • Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr.
 • Gebyr for udstedelse af nyt kort og PIN-kode 100 kr.
 • Bevilling af kreditramme kræver positiv kreditvurdering. 

Indfries kreditaftalen ikke senest på forfaldsdagen, er banken berettiget til at opkræve morarente, herunder ved overtræk af kreditaftalen og øvrig misligeholdelse af kreditaftalen. Morarenten beregnes af det forfaldne beløb. Morarenten beregnes med den angivne sats fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Debitor får oplysning om ændring af morarenten på SPARXPRES’ hjemmeside - www.sparxpres.dk.
Morarenten er variabel og udgør for tiden 0,42% pr. md. svarende til en årlig variabel debitorrente på 5,16%, der skal tillægges den til enhver tid gældende variable debitorrente der pt. udgør 23,14% p.a. Morarenten ændres på samme måde som ændring af debitrenten. Ved forsinket betaling kan der påløbe rykkergebyrer. Rykkergebyrer og andre misligholdelsesomkostninger fremgår af SPARXPRES’ Prisinformation på www.sparxpres.dk. Ved overdragelse af debitors gæld til inkasso vil der påløbe omkostninger til advokat, domstole m.v. Manglende betaling vil kunne medføre, at det er vanskeligt at opnå kredit.

Diverse øvrige oplysninger

Tilsynsmyndighed
SPARXPRES er en del af Spar Nord og under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, telefon 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

Fortrydelsesret
Iht. Forbrugeraftaleloven § 18 og kreditaftaleloven § 19 har du ret til at fortryde kreditaftalen inden for 14 kalenderdage fra den dag kreditaftalen stilles til disposition.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået kreditaftalen med SPARXPRES, f.eks. underskrevet en kreditaftale. Det gælder dog kun, hvis du samtidigt på skrift har modtaget oplysninger om aftalevilkår, fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler.

Hvis ikke du har modtaget disse oplysninger, så løber fortrydelsesretten fra den dag, hvor du modtager disse oplysninger. Hvis du har indgået aftalen den 1. og har modtaget oplysningerne på skrift samme dag – så kan du fortryde til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag eller Nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Ønsker du at benytte din ret til at fortryde, skal du ringe eller skrive til SPARXPRES inden fristen udløber.

Du skal endvidere tilbagebetale lånebeløbet sammen med eventuelle omkostninger, som SPARXPRES måtte have betalt til offentlige myndigheder og som ikke kan refunderes, uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at du har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, og kun i dette særlige tilfælde, skal du dog ikke tilbagebetale rente.

Når fortrydelsesfristen er udløbet, bortfalder fortrydelsesretten automatisk, og du kan opsige kreditaftalen med SPARXPRES i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende kreditaftale. Du finder forretningsbetingelserne på her.

Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over SPARXPRES, skal du indledningsvis kontakte SPARXPRES.

Hvis du fortsat er uenig i SPARXPRES’ behandling af henvendelsen eller resultatet heraf, kan du kontakte Spar Nord Banks klageansvarlige, da SPARXPRES er en del af Spar Nord. Du kan bede SPARXPRES om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte. Oplysninger om Spar Nord Banks klageansvarlige finder du på www.sparnord.dk.

Du kan skrive en mail til den klageansvarlige på klageansvarlig@sparnord.dk eller sende klagen til: Spar Nord, Skelagervej 15, 9000 Aalborg.
Såfremt henvendelsen ikke fører til et resultat, der er tilfredsstillende kan debitor indbringe klagen for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, 1022 København K, telefon 35 43 63 33, eller via www.pengeinstitutankenaevnet.dk og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 41 71 50 00, eller via www.forbrug.dk.

SPARXPRES er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, telefon 3355 8282. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal bankens e-mailadresse klageansvarlig@sparnord.dk angives.

Hvis den finansierede vare ikke leveres eller kun leveres delvist eller ikke er i overensstemmelse med aftalen om levering deraf, har debitor ret til at tage retsmidler i anvendelse mod SPARXPRES, såfremt debitor ikke fra leverandøren har opnået den fyldestgørelse, som debitor har krav på i henhold til lovgivningen eller aftalen om levering af varer eller tjenesteydelser. Debitors mulighed for fyldestgørelse hos SPARXPRES er begrænset til størrelsen af kreditten på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes.

 


I tilfælde af retssager mellem SPARXPRES og kunden skal dansk ret anvendes.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på mail info@sparxpres.dk eller på tlf. 9616 1300.

Forretningsbetingelser
Se almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - klik her.